Årsmöte 11 maj 2014

Raka Rör                 

Sollefteå mopedklubb

                                       PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014

 

Tid o plats:    Söndagen den 11 maj kl.13:00 i fd Bromsband blå i Långsele,

Närvande: Anders Nilsson, Jan Granlund, Tobbe Svensson, Conny Olofsson, Tommy Stenström, Micke Jonsson, Arne Ring

 

                      DAGORDNING/PROTOKOLL

                     1. Mötet utlysande; Godkändes.

 

                     2. Till ordförande för mötet valdes, Tobbe Svensson

 

                     3. Till av protokollförare för mötet valdes, Jan Granlund

 

                     4. Till justeringsperson för mötet valdes, Anders Nilsson

 

                     5. Conny läste upp verksamhet som varit 2013

 

                     6. Conny läste upp ekonomirapporten

 

                     7. Styrelsen beviljades ansvarsbefrielse

 

                      8. Styrelse till 2014 valdes:

Ordförande – Anders Nilsson

Kassör – Conny Olofsson

Sekreterare – Jan Granlund

Ledamot – Torbjörn Svensson, Arne Ring

Suppleant – Tommy Stenström

 

                       9. Till revisor 2014 valdes Ulf Svensson

 

                       10. Till kontaktperson 2014 valdes Anders Nilsson

 

                       11. Aktiviteter 2014

Raka rör anordnar ett mopedrally på ca 4 mil lördagen 7 juni (pingstafton), med start vid Långsele-badet (se separat info).

Övrigt

Det finns nu 27 medlemmar varav en som klubben ej vet vem det är pga fel betalningsmeddelande.

Styrelsen undersöker ifall tröjor (utan årtal) ska tryckas upp och om det blir så blir de till försäljning.

                        12.      Mötet förklarades avslutat!

Vid pennan:                                                Justeringsman:

Jan Granlund                                               Anders Nilsson