Årsmöte 13/6 -15

Tid o plats: Lördagen den 13 juni kl.12:00 i fd Bromsband (blå) i Långsele

Raka Rör

Sollefteå mopedklubb

 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

Närvande: Anders Nilsson, Jan Granlund, Tobbe Svensson, Conny Olofsson, Micke Jonsson, Arne Ring, PA Granström, Daniel Elander

DAGORDNING/PROTOKOLL

1. Mötet öppnades av sittande ordförande Anders Nilsson

2. Godkännande av kallelsen

3. Till Justeringsman valdes Tobbe Svensson

4. Verksamhetsberättelse för 2014 finns ej, men två stycken aktiviteter utfördes

5. Det Styrelsen beviljades ansvarsbefrielse

6. Styrelse till 2015 valdes:

Ordförande – Rickard Olofsson (ej med på mötet men fullmakt lämnats)

Kassör – Conny Olofsson

Sekreterare – Jan Granlund

Ledamot – Torbjörn Svensson, Arne Ring, Anders Nilsson, Micke Jonsson

8. Till revisor 2015 valdes Ulf Svensson

9. Till kontaktperson 2015 valdes Anders Nilsson och Conny Olofsson

10. Tillägg stadgar enligt beslut styrelsemöte 150331 se nedan:

”Medlemmar som ej deltagit i någon aktivitet (kan även vara närvaro på ett möte) under året för ej automatiskt utskick nästkommande år”

11. Övrigt

Medlemmar 2014 = 29 st och 2015=15 st

Förslag på aktiviteter Helgums sjön runt, Myre, Kullaborg, Traktormuset Helgum, Granlanda, Forse, Hallsta, Ramsele, Gårdsjöbruk, Nyland, Åsmon, Bilmuseum Ramvik, Gerdins museum, Ansluta till kramforsklubbens träff.

Andra klubbars aktiviteter Vännes=18/19Juli Övik (blårök)= augusti

12. Mötet avslutades

Efter mötet kollades det på Gamla mopeder som Göran Sjödin förvarede i byggnaden och därefter åkte 5 st mopeder till ICA i Sollefteå och fikade (inklusive lagning av punka på Tobbes Pack)!

 

Vid pennan:                                                                      Justeringsman:

Jan Granlund                                                                    Anders Nilsson